Özet Finansallar

Bin TL20202019201820172016
Brüt Kar9.528.707
42.582.701116.195.397181.292.687226.586.436
Brüt Kar Marjı (%)3%
12%27,50%37,30%40,40%
Faaliyet Giderleri44.219.105
34.722.219(152.386.466)(172.730.376)(227.936.718)
Faaliyet Karı / Zararı(-72.686.049)
(51.735.690)36.191.0698.562.311456.012.317
Net Kar / Zarar - Ana Ortaklık Payına Düşen)(-82.046.836)
(49.452.294)(269.368.228)(264.505.378)(72.463.833)
Özkaynaklar639.554.191
654.580.299640.163.559303.106.910416.594.931
Personel Sayısı - Ortalama1.233
1.0531.1351.5211.988
Satışlar315.812.065
357.434.718422.063.269485.640.732544.427.099
Sermaye592.000.000592.000.000592.000.000552.000.000552.000.000
Toplam Varlıklar964.763.375
896.907.995874.168.650769.134.380933.675.887