Özel Durum Açıklamaları

Özel Durumu Açıklamaları 2020
01- 16.01.2020: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisinin Görevden Ayrılması
02- 14.02.2020: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ataması Hakkında
03- 17.02.2020: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
04- 05.03.2020: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
05- 05.03.2020: Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
06- 05.03.2020: Yönetim Kurulumuzun 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Teklifi
07- 05.03.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
08- 05.03.2020: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
09- 27.03.2020: Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hakkında
10- 27.03.2020: Genel Kurul Süreç İptal Bildirimi
11- 21.05.2020: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12- 30.05.2020: Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
13- 08.06.2020: İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Görevlendirilmesi Hakkında
14- 22.06.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
15- 23.06.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ekinde yeralan "HGMAŞ OGK Çağrı İlanı 17072020" metninde sehven hatalı yazılan tarihin güncellenmesi
16- 17.07.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
17- 17.07.2020: 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu

18- 24.07.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
19- 10.08.2020: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20- 14.08.2020: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21- 17.08.2020: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisinin Görevden Ayrılması Hakkında
22- 17.08.2020: Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Teşkili
23- 16.09.2020: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında
24- 21.09.2020: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Özel Durumu Açıklamaları 2019
01- 03.01.2019: Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadil Metni Hakkında
02- 11.01.2019: Esas Sözleşme Değişikliğine SPK Onayı Verilmesi Hakkında
03- 15.01.2019: Sermaye Artırımı Tescili Hakkında
04- 14.02.2019: Vergi Dairesi'ne iletilen 2018/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu
05- 04.03.2019: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında
06- 07.03.2019: Yönetim Kurulumuzun 01.01.2018-31.12.2018 Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Teklifi
07- 07.03.2019: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
08- 07.03.2019: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
09- 29.03.2019: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
10- 29.03.2019: 2018 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
11- 03.04.2019: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
12- 09.05.2019: Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Teşkili
13- 22.05.2019: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Denetim Komitesi Raporu
14- 02.07.2019: Basında yer alan haberler hakkında
15- 31.07.2019: Basında yer alan haberler hakkında
16- 09.08.2019: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17- 27.08.2019: Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18- 02.09.2019: Üst Düzey Yöneticilerin Görevden Ayrılması Hakkında
19- 19.09.2019: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
20- 05.11.2019: Genel Yayın Yönetmeni Ataması Hakkında
21- 18.11.2019: Basında yer alan haberler hakkında
22- 19.11.2019: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
Özel Durumu Açıklamaları 2018
01- 02.01.2018: Bağlı Ortaklık Yatırımı Hakkında
02- 19.01.2018: Yurtdışı Bağlı Ortaklık Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında
03- 13.02.2018: Vergi Dairesine İletilen 2017/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu
04- 06.03.2018: Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05- 06.03.2018: Bağımsız Denetçi Kuruluşu Seçimi
06- 06.03.2018: Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
07- 06.03.2018: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
08- 07.03.2018: Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı (Güncelleme)
09- 07.03.2018: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları (Güncelleme)
10- 21.03.2018: Yurtdışı Bağlı Ortaklık Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında
11- 29.03.2018: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
12- 29.03.2018: 2017 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu
13- 09.04.2018: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
14- 30.04.2018: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
15- 30.04.2018: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
16- 11.05.2018: Finansal Duran Varlık Satışı

17- 12.05.2018: Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
18- 12.05.2018: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
19- 15.05.2018: Finansal Duran Varlık Satışı
20- 16.05.2018: Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri
21- 17.05.2018: Üst Düzey Yönetici Değişiklikleri Hakkında
22- 18.05.2018: Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında
23- 23.05.2018: Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında
24- 04.06.2018: Üst Düzey Yönetici Atamaları Hakkında
25- 06.06.2018: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
26- 08.06.2018: Yönetim Kurulu Başkanımız'ın Vefatı
27- 20.06.2018: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
28- 26.06.2018: Doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarımız hakkında
29- 29.06.2018: Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıklar Hisse Satışı Hk.
30- 16.07.2018: Yönetim Kurulu Üye Ataması Hakkında
31- 16.07.2018: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
32- 23.07.2018: Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında
33- 02.08.2018: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında
34- 02.08.2018: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
35- 08.08.2018: Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıklar Hisse Satışı Hk.
36- 15.08.2018: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
37- 18.08.2018: Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında
38- 19.09.2018: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Notu
39- 19.11.2018: Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
40- 19.11.2018: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
41- 28.11.2018: Üst Düzey Yönetici Değişikliği Hakkında
42- 28.11.2018: Şirketimiz tarafından Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. lehine teminat verilmesi hakkında
43- 29.11.2018: Gazete Dağıtım Sözleşmesi İmzalanması Hakkında
44- 30.11.2018: Tahsisli ve Bedelli Sermaye Arttırımına İlişkin SPK Başvurusu
45- 13.12.2018: Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
46- 14.12.2018: Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Onaylı İhraç Belgesi
47- 21.12.2018: Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması
Özel Durumu Açıklamaları 2017
01- 12.01.2017: Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
02- 17.01.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03- 17.01.2017: Esas Sözleşme Tadili
04- 30.01.2017: İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi’ne İlişkin SPK Onayı
05- 06.02.2017: "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
06- 17.02.2017: Vergi Dairesi’ne iletilen 2016/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu
07- 22.02.2017: Esas Sözleşme Tadil Metninin Revize Edilmesi
08- 22.02.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09- 01.03.2017: Yönetici Ataması
10- 02.03.2017: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
11- 03.03.2017: Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12- 06.03.2017: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
13- 06.03.2017: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
14- 06.03.2017: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
15- 08.03.2017: Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onayı
16- 08.03.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17- 09.03.2017: İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi’ne İlişkin Tescil
18- 09.03.2017: "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
19- 13.03.2017: Esas Sözleşmemiz’in Tadiline İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni
20- 13.03.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21- 29.03.2017: Finansal Tablo veya Dipnot Değişikliği
22- 29.03.2017: Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
23- 30.03.2017: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
24- 30.03.2017: 2016 Yılı Kar Payı Dağıtımı ile ilgili Olağan Genel Kurul Sonucu
25- 30.03.2017: Esas Sözleşmemiz'in tadiline ilişkin Genel Kurul Onayı
26- 10.04.2017: Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
27- 12.04.2017: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
28- 12.04.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29- 13.04.2017: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
30- 13.04.2017: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
31- 14.04.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
32- 22.06.2017: Esas Sözleşme Tadili
33- 23.06.2017: Arsa Satış Görüşmelerinin Başlaması
34- 11.07.2017: Esas Sözleşme Tadil Metni SPK tarafından onaylanmıştır
35- 13.07.2017: Esas Sözleşmemiz'in Tadiline İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni
36- 24.07.2017: Doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarımız hakkında
37-25.07.2017: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında
38-27.07.2017: Esas Sözleşme Tadili'nin Görüşüleceği 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
39- 27.07.2017: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
40-14.08.2017: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
41-21.08.2017: Arsa Satış İşlemi Hakkında
42-23.08.2017: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi
43-23.08.2017: Arsa Satış İşlemi Hakkında
44-05.09.2017: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
45- 19.09.2017: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
45- 22.09.2017: Daha önce Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında
46- 27.09.2017: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
47- 27.09.2017: Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Teşkili
48- 28.09.2017: Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Teşkili (Yönetim Kurulu Komiteleri Şablonu ile yeniden yayınlanmıştır.)
49- 05.10.2017: Finansal Duran Varlık Edinimi Hakkında - Sporarena
50- 05.10.2017: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
51- 17.10.2017: Gayrimenkul Satış Görüşmelerinin Başlaması
52- 27.10.2017: Gayrimenkul Satış İşlemi Hakkında
53- 03.11.2017: Ar-Ge Merkezi Belgesi Alınması Hakkında
54- 14.11.2017: Gayrimenkul Satış İşlemi Hakkında
55- 22.11.2017: Yurtdışı Bağlı Ortaklık Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında
56- 12.12.2017: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
58- 20.12.2017: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
59- 26.12.2017: Gayrimenkul Satış İşlemi Hakkında


Özel Durumu Açıklamaları 2016
01- 03.02.2016: Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")’nun 29.01.2016 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.1100 sayılı "İşlemden Kaldırma" yazısı hakkında
02- 08.02.2016: Görev Değişikliği Hakkında
03- 10.02.2016: Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ataması Hakkında
04- 15.02.2016: 2015/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
05- 03.03.2016: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hakkında
06- 07.03.2016: Olağan Genel Kurula Çağrı
07- 08.03.2016: Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
08- 08.03.2016: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
09- 08.03.2016: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
10- 29.03.2016: Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
11- 31.03.2016: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında
12- 18.04.2016: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
13- 29.04.2016: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
14- 29.04.2016: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili
15- 25.05.2016: Bağlı Ortaklık Kuruluşu ve İştirak Edilmesi
16- 26.05.2016: 25.05.2016 tarihinde yapılan açıklamamızın "Finansal Duran Varlık Edinilmesi Şablonu" ile tekrarıdır.
17- 17.06.2016: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının düzeltilmesi hakkında.
18- 03.08.2016: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
19- 12.08.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
20- 15.08.2016: 2016 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
21- 15.08.2016: Radikal.com.tr İnternet Sitesi Hakkında
22- 19.08.2016: Üst Düzey Yönetici Değişikliği
23- 31.08.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
24- 19.09.2016: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25- 25.11.2016: Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
26- 30.11.2016: Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
27- 23.12.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
Özel Durumu Açıklamaları 2015
01- 16.02.2015: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02- 07.03.2015: Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
03- 07.03.2015: Olağan Genel Kurula Çağrı
04- 07.03.2015: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
05- 07.03.2015 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
06- 27.03.2015 Finansal Duran Varlık Satışı
07- 30.03.2015: Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
08- 02.04.2015: Medyada Çıkan Haberler
09- 03.04.2015: Medyada Çıkan Haberler
10- 10.04.2015: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi
11- 10.04.2015: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi.
12- 15.04.2015: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
13- 16.04.2015: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi
14- 20.04.2015: Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
15- 21.04.2015: Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
16- 24.04.2015: Şirketimizin Doğan Gazetecilik A.Ş.’yi "devir alması" suretiyle birleşilmesi
17- 24.04.2015: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
18- 29.04.2015: Birleşme İşlemine İlişkin Olarak SPK’ya Başvuru Yapılması
19- 02.06.2015: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2015/14 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan duyuru hakkında
20- 06.07.2015: Görevden Ayrılma
21- 10.07.2015: Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi
22- 15.07.2015: Şirketimizin Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine ilişkin SPK’ya Başvuru Yapılması
23- 14.08.2015: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
24- 20.08.2015: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25- 24.08.2015: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2015/21 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan duyuru hakkında
26- 26.08.2015: Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemi’ne İlişkin Duyuru Metni’ne SPK’dan onay alınmıştır.
27- 31.08.2015: Birleşme İşleminin Tescili
28- 18.09.2015: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
29- 18.09.2015: Birleşme İşlemine İlişkin Olarak SPK'ya Başvuru Yapılması
30- 18.09.2015: Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminin devamına karar verilmiştir.
31- 18.09.2015: Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işlemi
32- 30.09.2015: Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işlemine ait Uzman Kuruluş Raporu
33- 01.10.2015: Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi
34- 02.10.2015: Şirketimiz'in Doğan Gazetecilik A.Ş.'yi "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi
35- 27.11.2015: Şirketimiz'in yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığındaki azınlık hissedarları ile mevcut ihtilafın "uzlaşma" ile sonuçlandırılması hakkında
36- 30.11.2015: Şirketimiz'in Doğan Gazetecilik A.Ş'yi devir alması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde 01.01.2015-30.09.2015 hesap dönemine ait finansal tabloların esas alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
37- 03.12.2015: 3 Aralık 2015 tarihli Uzman Kuruluş Raporu
38- 17.12.2015: Birleşme Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında
Özel Durumu Açıklamaları 2014
01- 17.02.2014/01: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02- 03.03.2014/02: Finansal Duran Varlık Satışı
03- 03.03.2014/03: "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu"nun Güncellenmesi
04- 04.03.2014/04: Kar Dağıtım Politikası
05- 05.03.2014/05: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
06- 07.03.2014/06: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
07- 07.03.2014/07: Ücret Politikası Güncellemesi
08- 07.03.2014: Olağan Genel Kurul Çağrı Bildirimi
09- 07.03.2014/08: Yönetim Kurulumuzun 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisi
10- 29.03.2014/09: Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
11- 08.04.2014/10: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
12- 17.04.2014/11: Kredi Derecelendirme Notunun Gözden Geçirilmesi
13- 25.04.2014/12: Finansal Duran Varlık Satışı
14- 30.04.2014/13: Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
15- 06.06.2014/14: İcra Kurulu Başkanı Atanması
16- 09.06.2014/15: Maddi Duran Varlık Satışının Gerçekleşmemesi
17- 20.06.2014/16: Radikal Gazetesi Hakkında
18- 26.06.2014/17: Finansal Duran Varlık Satışı
19- 01.07.2014/18: Maddi Duran Varlık Satışı
20- 04.07.2014/19: Maddi Duran Varlık Satışı
21- 04.07.2014/20: Gayrimenkul Satış ve devir işlemlerinin tapuya tescil edilmek suretiyle tamamlanması ve satış bedelinin tamamının nakden ve peşin olarak tahsil edilmesi.
22- 10.07.2014/21: Satış amaçlı sınıflandırılan Duran Varlık Satışı Hakkında
23- 10.07.2014/22: Finansal Duran Varlık Satışı
24- 10.07.2014/23: ’Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlık’ satış ve devir işlemlerinin, tapuda tescil edilmek suretiyle tamamlanması ve satış bedelinin tahsil edilmesi
25- 18.07.2014/24: ’Finansal Duran Varlık’ Satışı
26- 22.07.2014/25: Kredi derecelendirilmesi hizmetinin alımı sona erdirilmiştir.
27- 23.07.2014/26: Kredi derecelendirilmesi hizmetinin alımı sona erdirilmiştir. (Şablon değişikliği nedeniyle tekraren yayınlanan)
28- 14.08.2014/27: 2014 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi
29- 14.08.2014/28: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Yenilenmesi Amacıyla Sözleşme İmzalanması
30- 26.08.2014/29: Genel Yayın Yönetmeni Ataması Hakkında
31- 16.09.2014/30: İcra Kurulu Üye Ataması
32- 18.09.2014/31: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
33- 24.09.2014/32: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
34- 21.11.2014/33: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında
35- 11.12.2014/34: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
36- 15.12.2014/35: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
37- 25.12.2014/36: Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında

Özel Durumu Açıklamaları 2013
01- 18.02.2013/01: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02- 28.03.2013/02: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
03- 02.04.2013/03: Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkiline ilişkin Yönetim Kurulu kararı
04- 04.04.2013/04: Şirket Yönetim Kurulu’nun 2012 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
05- 15.05.2013/05: 01.01.2013 - 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Sonuçlarımız Açıklanmıştır.
06- 28.05.2013/06: Sirket Ana Sözlesmesinin Tadil Edilmesi
07- 28.05.2013/07: Olagan Genel Kurul Toplantısına Çagrı
08- 29.05.2013/08: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı
09- 19.06.2013/09: Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak gerekli yasal izinler alınmıştır.
10- 20.06.2013/10: Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
11- 26.06.2013/11: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
12- 28.06.2013/12: Üst Düzey Yönetici Değişikliği
13- 03.07.2013/13: Görev paylaşımı ve Komite teşkiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
14- 19.08.2013/14: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15- 02.09.2013/15: Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No.54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır
16- 06.09.2013/16: Kredi Derecelendirme Notu
17- 19.09.2013/17: Gayrimenkul Satışı
18- 24.09.2013/18: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
19- 08.11.2013/19: 01.01.2013-30.09.2013 hesap dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Önceki Dönem 9 Aylık ve Cari Dönem 3 Aylık başlıklarına ait verilerin yerlerinin sehven yer değiştirmiş olması
20- 13.12.2013/20: Sermaye artırımına iştirak
21- 27.12.2013/21: Sermaye artırımına iştirak
22- 30.12.2013/22: Finansal Duran Varlık Satışı
Özel Durumu Açıklamaları 2012
01- 04.01.2012/01: İcra Kurulu Başkanı’nın Görevinden Ayrılması
02- 18.01.2012/02: Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk
03- 24.01.2012/03: Sermaye artırımına iştirak
04- 25.01.2012/04: Gayrimenkul Satışı
05- 27.01.2012/05: Gayrimenkul Satışı
06- 27.01.2012/06: Gayrimenkul Satışı
07- 31.01.2012/07: Gayrimenkul Satışı
08- 02.02.2012/08: Gayrimenkul Satış İşlemleri, Tapu Devri ve Peşinatın Tahsil Edilmesi
09- 14.02.2012/09: Gayrimenkul Satış Karının ne şekilde değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
10- 14.02.2012/10: 2011 Yılı 4. Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Dairesine Verilmesi
11- 31.03.2012/11: Kar Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı
12- 14.05.2012/12: 2012 Yılı 1. Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Dairesine Verilmesi
13- 16.05.2012/13: Sermaye Artırımına İştirak
14- 23.05.2012/14: Ana Sözleşme Tadili
15- 01.06.2012/15: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
16- 01.06.2012/16: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
17- 01.06.2012/17: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları
18- 08.06.2012/18: Ana Sözleşme Tadil Onayı
19- 18.06.2012/19: Merkez Nakli
20- 26.06.2012/20: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
21- 27.06.2012/21: Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Seçimi
22- 26.07.2012/22: Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
23- 07.08.2012/23: Sermaye Artırımına İştirak
24- 24.09.2012/24: Kurumsal Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi
25- 27.09.2012/25: Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımı Hakkında
26- 28.09.2012/26: 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler Hakkında
27- 17.10.2012/27: Gayrimenkul Satışı
28- 22.10.2012/28: Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımı Hakkında
29- 15.11.2012/29: Kredi Derecelendirme Notu
30- 28.11.2012/30: Gayrimenkul Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
31- 26.12.2012/31: Fiziken Elde Tutulan Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi Hakkında
Özel Durumu Açıklamaları 2010
01- 08.02.2010/01: Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Değişikliği
02- 09.02.2010/02 Görev Değişikliği
03- 15.02.2010/03: 2009 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
04- 16.03.2010/04: Vergi Aslı ve Cezası Bildirimi
05- 16.03.2010/05: Görev Değişikliği ve Atama
06- 22.03.2010/06: Esas Sözleşme Tadili
07- 31.03.2010/07: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi
08- 06.04.2010/08: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanması
09- 07.04.2010/09: 2009 Yılı Karının Dağıtımı
10- 15.04.2010/10: Sermaye Artırımına İştirak
11- 16.04.2010/11: Şirket kuruluşuna iştirak
12- 19.04.2010/12: Esas Sözleşme Tadili Onayı
13- 30.04.2010/13: 2009 Yılı Karının Dağıtımı
14- 03.05.2010/14: Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı
15- 26.05.2010/15: Olağan Genel Kurul Toplantısı
16- 26.05.2010/16: 2009 yılı Kar Dağıtımı
17- 31.05.2010/17: Radikal Gazetesi’nin tüm marka ve isim haklarının satın alınması
18- 04.06.2010/18: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler

19- 30.06.2010/19: Radikal Gazetesi’nin tüm marka ve isim haklarının satın alınması
20- 30.07.2010/20: Sermaye artırımına iştirak
21- 16.08.2010/21: 2010 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
22- 20.08.2010/22: Vergi Dava Sonucu Hakkında
23- 23.08.2010/23: Nartek Bilişim, Pazarlama Hiz. A.Ş.’ne iştirak edilmesi
24- 31.08.2010/24: (Güncelleme) Radikal 1 Eylül’den itibaren Hürriyet tarafından yayınlanacak
25- 03.09.2010/25: DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A.Ş. hisselerinin devri
26- 22.09.2010/26: Vergi Dava Sonucu Hakkında
27- 23.09.2010/27: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
28- 08.10.2010/28: Vergi Davaları
29- 28.10.2010/29: Vergi Dava Sonucu
30- 20.12.2010/30: Basında çıkan haberler
31- 29.12.2010/31: Sermaye Artırımına İştirak
32- 29.12.2010/32: Sermaye Artırımına İştirak
33- 31.12.2010/33: Vergi Davaları