Bölünme

Pay Sahiplerinin İncelemesine Sunulan Belgeler
SPK Tarafından Onaylanan Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme Duyuru Metni
Bölünme Sözleşmesi
Bölünme Raporu
Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi
25.11.2016 tarih ve YMM 670/861-22 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu
20.12.2016 tarih ve YMM 670/864-25 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu
Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin Kısmı Bölünme İşlemi Sonrası Tahmini 30.09.2016 tarihli Açılış Bilançosu
Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin Kısmı Bölünme İşlemi’ne Konu 01.01.2016-30.09.2016 ara hesap dönemine ait MSUGT Bilanço ve Gelir Tablosu
Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin 01.01.2016-30.09.2016 ara hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Bölünen Şirket) bünyesinde faaliyet gösteren “Hürriyet Emlak Şubesi” Hizmet İşletmesi’nin, Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında devre konu 01.01.2016-30.09.2016 ara hesap dönemine ait MSUGT Bilançosu
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Bölünen Şirket) bünyesinde faaliyet gösteren “Hürriyet Emlak Şubesi” Hizmet İşletmesi’nin 01.01.2016-30.09.2016 ara hesap dönemine ait Bilançosu
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Bölünen Şirket)’nin, Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında bölünmeye konu 01.01.2016-30.09.2016 ara hesap dönemine ait MSUGT Bilanço ve Gelir Tablosu
Ortakların İnceleme Hakkı TTSG
Alacaklılara Çağrı-1 TTSG
Alacaklılara Çağrı-2 TTSG
Alacaklılara Çağrı-3TTSG