Ky Derecelendirme Raporu

​​​​​Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun konuya ilişkin düzenleme ve kararlarına uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 21 Eylül 2020 tarihli raporu ile kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,29 (92,91​​) olarak teyit etmiştir. SPK’nın konuya ilişkin İlke Kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir;

Alt KategorilerAğırlıkAlınan Not
Pay Sahipleri0,2595,26
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık0,2598,69
Menfaat Sahipleri0,1580,52
Yönetim Kurulu0,3592,39
Toplam192,90
Toplam (10 üzerinden)9,29

​​SAHA / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2020​​​​

SAHA / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2019​​​​

SAHA / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2018​​

SAHA / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2017​

SAHA / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2016

SAHA / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2015

SAHA / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2014

ISS / Hürriyet Derecelendirme Raporu Mart 2014 ( Güncelleme Eylül 2013 )

ISS / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2013

ISS / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2012

ISS / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2011

ISS / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2010

ISS / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2009

ISS / Hürriyet Derecelendirme Raporu Eylül 2008