Tazminat Politikası

Tazminat Politikası

İş Kanunu’na göre bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen personeline, askere çağrılan personeline, vefat eden personeline, evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işten ayrılmayı talep eden kadın personeline veya 25 yıl (kadınlar için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi (Kıdem tazminatı tavanı) ile sınırlı olmak üzere bir aylık maaşa eşittir.