İnsan Kaynakları Uygulamaları


İnsan Kaynakları

70 yıldır olduğu gibi, yeni neslin yeni ihtiyaçları, dijital dünya değerleri ve değişen liderlik anlayışı çerçevesinde İnsan Kaynakları 2021 stratejisi yeni yetenekleri kuruma kazandırma hedefinden şaşmadan, bir yandan da yaşanan satın alma sonrasında kurum organizasyon yapısının optimizasyonuna odaklanmak yönünde şekillenmiştir.  

Demirören Medya çatısı altında organizasyonun çevikliği ve verimliliğini artırmak adına ortak birimlerin konsolidasyonu ve koordinasyonu üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Farklı marka ve mecralarda aynı işi yapan ekiplerin takdir ve değerlendirme süreçleri gözden geçirilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar ve iyileştirmeler yapılmıştır. Farklı kurum kültürleri, süreçler ve işleyişlerin tek bir standarda indirgenmesi çalışmaları yürütülürken, organizasyon yapıları da ele alınmıştır.  2021 yılında İnsan Kaynakları ERP sistemi için çalışmalar başlatılmış ve Temmuz.2020 dönemiyle birlikte Bilin Hümanist sistemine geçilmiştir.

Bununla birlikte, 2021 yılında da Hürriyet kurumları bünyesinde oluşturulan pozisyonlar için yeni ve yerine kadrolar için toplam 132 kişi tam zamanlı olarak istihdam edilmiştir. Doğru insan kaynağını kuruma çekmek için, geleneksel işe alım yöntemlerinin yanı sıra hedef kitlenin takip ettiği dijital sektöre özgü farklı mecralardan faydalanılmış ve işe alım sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Bu yeni mecra tercihleri ile işe alım süreleri kısaltılırken, aynı zamanda ilk seferde doğru adaylara ulaşma oranlarında da iyileşme sağlanmıştır. Sosyal medya iletişiminde Linkedin, Facebook ve mevcut çalışanlara yönelik olarak Instagram uygulamaları kullanılmıştır.

İşe Alım

Her geçen gün gelişen dijital teknolojiler ile kullanıcıların farklı deneyimler yaşaması sağlanmış, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde bulundukları yeni medya anlayışı etkisini sürdürmüştür. Farklı deneyimler ve farklı yetkinliklere duyulan ihtiyaç 2021 yılında da devam etmiştir. Doğru insan kaynağını kuruma çekmek için, geleneksel işe alım yöntemlerinin yanı sıra hedef kitlenin takip ettiği, etkileşimin daha hızlı ve yoğun olduğu dijital sektöre özgü farklı mecralardan faydalanılmış ve işe alım süreçlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Bu yeni mecra tercihleri ile işe alım süreleri kısaltılırken, ilk seferde doğru adaylara ulaşma oranlarında da iyileşme sağlanmıştır.

Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da yaz ve kış dönemleri boyunca üniversite ve lise öğrencilerine yönelik staj olanağı sunulmuş ve toplam 27 öğrenci Hürriyet Dünyası’nda staj yapmıştır. Staj süresince yüksek performans gösteren stajyerler, uygun pozisyon olması halinde, işe alım sürecinde öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Hürriyet Gazetesi’nin dinamik, çevik, sürekli gelişim ve başarı odaklı yapısını geniş kitleler tarafından tanınır ve bilinir kılmak ve doğru insan kaynağını kuruma çekmek için 360 derece işveren markası stratejilerine 2021 yılında da devam edilmiştir. Bu hedef doğrultusunda, İnsan Kaynakları alanındaki en güncel uygulamaların, sorunların ve fırsatların tartışıldığı konferanslarda konuşmacı ve dinleyici olarak yer alınmış ve Hürriyet’in dijital dönüşümü, işveren markası yaratmada İK’nın rolü, işe alım sürecinde işveren markasının değişen yönetimi, yetenek yönetimi ve çalışan deneyimi konuları sektör profesyonelleri ile paylaşılarak işveren markamızın güçlendirilmesine ciddi katkılar sağlanmıştır. 

Sosyal Medya Yönetimi

Hedef kitlenin Hürriyet’i “dinamik, modern, sürekli gelişim odaklı ve çalışılabilecek en iyi şirket” olarak algılaması amacıyla işveren markası çalışmalarının bir parçası olarak oluşturulan Hürriyet Dünyası İnsan Kaynakları Facebook sayfası 15.399  takipçi sayısına ulaşmıştır. Çalışanlar arası etkileşimi ve şirket aidiyetini arttırmak amacı ile oluşturulan Instagram hesabı 2.605 takipçi sayısına ulaşmıştır. Tüm takipçi edinimleri organik büyüme ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışma hayatında karşılaşabilecek riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek tedbirleri içeren, çalışanlarımızı yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirme ve farkındalık sağlamayı amaçlayan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri online olarak devam etmektedir. 

 Eğitim

“Öğrenen Organizasyon” ilkesinden hareketle tüm çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini artırmak, bilginin ve uzmanlıkların yaygınlaştırılmasını sağlamak ve ekipler arası iletişimi geliştirilmek amacıyla 2020 yılı içerisinde kurum içi ya da kurum dışı eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Gazete ve dijital yayın ekiplerimizin birlikte çalışmaları yönünde hız kazanmış çalışmalar çerçevesinde tüm yayın ekiplerimize Sosyal Medya, SEO, Google Analytics, Dijital İçerik-CMS Bilgilendirme ve Video eğitimleri iç eğitmenlerimiz tarafından verilmiştir.

Çalışanlarımıza sunduğumuz yurt içi eğitimler dışında global gelişmeleri yakından takip edebilmek için çalışanlarımızın ayrıca Inma, Digiday Publishing Summit, Javascript Emerging gibi birçok yurtdışı seminer ve konferansa katılımı sağlanmıştır.

Oryantasyon Süreci

Hürriyet ve iştiraklerine yeni katılan tüm çalışanların kurumun misyon ve vizyonunu, amaçlarını, işleyiş ve prosedürlerini öğrenerek organizasyona en kısa sürede adaptasyonlarını sağlamak amacıyla yürütülen Oryantasyon Programı 2021 yılında da devam etmiştir.

Üniversite İşbirlikleri

Sürekli değişen ve gelişen sektör koşullarında fark yaratacak, dijital haberciliğe öncülük edecek ve Hürriyet’in dijital dönüşümünde aktif rol oynayacak yetenekleri henüz mezun olmadan tespit etmek ve kuruma kazandırmak amacıyla Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile başlatılan işbirlikleri 2017 yılında da devam etmiştir. 

Ödüllendirme

Yayın Grubu çalışanları için her ay en iyi sayfa, fotoğraf ve haber kategorilerinde belirlenen “En İyiler” ödül programına 2021 yılında da devam edilmiştir.

Çalışanlara Yönelik Etkinlikler

2017 stratejisine yönelik olarak çalışanlar arasında etkileşimi arttıracak ve motivasyonu güçlendirecek etkinliklere ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda her ay bir motivasyon çalışması yapılmış, Hürriyet Dünyası Koşu Takımı oluşturularak şirket dışı etkinliklerde yer alınmıştır.

Hürweb

Hürweb üzerinden düzenli olarak yapılan bilgilendirmeler devam etmiş, sinema, tiyatro, konser bileti vb. çekilişler 2021 yılında da sürdürülmüştür.

Ücret Araştırmaları (Towers Watson)

Ücretlendirme sisteminin daha etkin bir şekilde yapılandırılması yönündeki çalışmalar kapsamında 2017 yılında Towers Watson ile mevcut pozisyonlar bazında kademelendirme çalışması ve ücret araştırmaları katılımı devam etmiştir.

​LEAP Çalışan Destek Programı

2017 senesi boyunca tüm Hürriyet Dünyası çalışanların ve ailelerinin sağlığını, yaşam kalitesini ve mutluluğunu etkileyen, baş etmekte zorlandıkları tüm sorunlar karşısında telefonla 7 gün 24 saat boyunca erişebildikleri geniş kapsamlı LEAP Çalışan Destek Programı; Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, Anne/Bebek Destek Programı, Stres Yönetimi Danışmanlığı, Çalışan Uyku Sağlığı Programı, Beslenme Danışmanlığı, Ergonomi Danışmanlığı, Özel Yaşamla İlgili Psikolojik Danışmanlık, İş Yaşamıyla İlgili Psikolojik Danışmanlık, Aile Danışmanlığı alanlarında uygulamaya alınmıştır.

AR-GE Merkezi

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde yapılan sunum sonunda şirketimiz 673. AR-GE merkezi olarak onaylanmış ve merkezin kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Yüksek katma değeri olacağı öngörülen projeler için TÜBİTAK fon programlarına başvuru yapılması, proje kapsamında kalıcı ve katma değerli akademisyenlerle işbirlikleri sağlanarak bu ortak çalışmalar sonucu mevcut personelimizin yetkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Ar-Ge merkezi, devam eden 10 projesi ile iki yıl içinde 2 patent ve 1 marka tescili almayı hedeflemektedir. Misyonu, hizmet ettiği müşteri memnuniyetini odak noktasında tutarak, yenilikçi çalışmalarla sektöründe öncü konumunu korumak, geliştirmek, dünya çapında sektörünü takip ederek yeni işlevler sunan dijital ürünler ve hizmetleri oluşturmaktır. Dinamik, yenilikçi fikirler üreten, yetkin çalışanlar ile global pazarda teknolojiye yön veren bir konuma ulaşmak hedeflenmekte ve bu doğrultuda araştırma geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve sektör ile ilgili hakimiyetlerinin artırılmasına yönelik olarak, yüksek öğrenimine devam etmek isteyen personel için ayrıca destek stratejisi oluşturulmuştur.

İş Süreçleri Çalışmaları

İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve optimizasyonu kapsamında departman yönetcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, her birime ait süreç dokümanları çıkartılmıştır. İş süreçlerinin tanımlamaları yapılarak süreçlere yönelik öneriler oluşturulmuş ve birimlere ait süreçlerin performansını takip etmek üzere KPI’lar belirlenmiştir.

 Facebook sayfamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.