İnsan Kaynakları Uygulamaları


İnsan Kaynakları

70 yıldır olduğu gibi, yeni neslin yeni ihtiyaçları, dijital dünya değerleri ve değişen liderlik anlayışı çerçevesinde İnsan Kaynakları 2023 stratejisi yeni yetenekleri kuruma kazandırma hedefinden şaşmadan, bir yandan da yaşanan satın alma sonrasında kurum organizasyon yapısının optimizasyonuna odaklanmak yönünde şekillenmiştir. Demirören Medya çatısı altında organizasyonun çevikliği ve verimliliğini artırmak adına ortak birimlerin konsolidasyonu ve koordinasyonu üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Farklı marka ve mecralarda aynı işi yapan ekiplerin takdir ve değerlendirme süreçleri gözden geçirilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar ve iyileştirmeler yapılmıştır. Farklı kurum kültürleri, süreçler ve işleyişlerin tek bir standarda indirgenmesi çalışmaları yürütülürken, organizasyon yapıları da ele alınmıştır. 2020 yılında İnsan Kaynakları ERP sistemi için çalışmalar başlatılmış ve Temmuz 2020 dönemiyle birlikte Bilin Hümanist sistemine geçilmiştir.

İşe Alım

Her geçen gün gelişen dijital teknolojiler ile kullanıcıların farklı deneyimler yaşaması sağlanmış, zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde bulundukları yeni medya anlayışı etkisini sürdürmüştür. Farklı deneyimler ve farklı yetkinliklere duyulan ihtiyaç 2023 yılında da devam etmiştir. Doğru insan kaynağını kuruma çekmek için, geleneksel işe alım yöntemlerinin yanı sıra hedef kitlenin takip ettiği, etkileşimin daha hızlı ve yoğun olduğu dijital sektöre özgü farklı mecralardan faydalanılmış ve işe alım süreçlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Bu yeni mecra tercihleri ile işe alım süreleri kısaltılırken, ilk seferde doğru adaylara ulaşma oranlarında da iyileşme sağlanmıştır.

Staj Programı

Geleceğin dinamik çalışanlarının ilk iş fırsatlarından önce yetkin personellerimiz ile bilgi ve deneyimlerini artırmak amacı ile çeşitli köklü üniversiteler ile anlaşılarak düzenleyerek kısa dönem/ uzun dönem olmak üzere staj programları tüm departmanlarda uygulanmıştır.

Oryantasyon Süreci

Hürriyet ve iştiraklerine yeni katılan tüm çalışanların kurumun misyon ve vizyonunu, amaçlarını, işleyiş ve prosedürlerini öğrenerek organizasyona en kısa sürede adaptasyonlarını sağlamak amacıyla yürütülen Oryantasyon Programı 2023 yılında da devam etmiştir.