İnsan Kaynakları Uygulamaları


İnsan Kaynakları

Yeni neslin yeni ihtiyaçları, dijital dünya değerleri ve değişen liderlik anlayışı çerçevesinde İnsan Kaynakları 2017 stratejisi yeni yetenekleri kuruma kazandırma hedefinden şaşmadan “Mevcut Yeteneklerin Şirket Bağlılığı ve Aidiyetinin Güçlendirilmesi” konusuna odaklanmak yönünde şekillenmiştir.

Hürriyet Dünyası’nın dinamik, çevik, sürekli gelişim ve başarı odaklı yapısını geniş kitleler tarafından tanınır ve bilinir kılmak ve doğru insan kaynağını kuruma çekmek için 360 derece işveren markası stratejilerine 2017 yılında da devam edilmiştir.

 “Öğrenen Organizasyon” ilkesinden hareketle tüm çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini arttırmak, bilginin ve uzmanlıkların yaygınlaştırılmasını sağlamak ve ekipler arası iletişimi geliştirmek amacıyla 2017 yılında kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılımlar devam etmiş, gönüllü katılım esasına dayalı 2017 Eğitim Kataloğu yayınlanmıştır.

2017 yılında Hürriyet kurumları bünyesinde oluşturulan pozisyonlar için yeni ve yerine kadrolar için toplam 119 kişi tam zamanlı, 225 kişi ise stajyer olmak üzere toplam 344 kişi istihdam edilmiştir.

Doğru insan kaynağını kuruma çekmek için, geleneksel işe alım yöntemlerinin yanı sıra hedef kitlenin takip ettiği dijital sektöre özgü farklı mecralardan faydalanılmış ve işe alım sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Bu yeni mecra tercihleri ile işe alım süreleri kısaltılırken, aynı zamanda ilk seferde doğru adaylara ulaşma oranlarında da iyileşme sağlanmıştır.

Sosyal medya iletişiminde Linkedin, Facebook ve mevcut çalışanlara yönelik olarak Instagram uygulamaları kullanılmıştır.​​

İşe Alım

Her geçen gün gelişen dijital teknolojiler ile kullanıcıların farklı deneyimler yaşaması sağlanmış ve zamandan/mekandan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde bulundukları yeni medya anlayışı etkisini

sürdürmüştür. Farklı deneyimler ve farklı yetkinliklere duyulan ihtiyaç 2017 yılında da devam etmiştir.

Doğru insan kaynağını kuruma çekmek için, geleneksel işe alım yöntemlerinin yanı sıra hedef kitlenin takip ettiği, etkileşimin daha hızlı ve yoğun olduğu dijital sektöre özgü farklı mecralardan faydalanılmış ve işe alım süreçlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir.

Bu yeni mecra tercihleri ile işe alım süreleri kısaltılırken, ilk seferde doğru adaylara ulaşma oranlarında da iyileşme sağlanmıştır. 2017 yılında Hürriyet kurumları bünyesinde oluşturulan yeni pozisyonlar için 37, yerine kadrolar için ise 82 kişi istihdam edilmiştir. 

Menfaatler

İşe alım süreçlerinde, “iç referans” sistemi kullanılmaya devam etmiştir. Wanted adı verilen “İç Başvuru/ İç Referans” platformu aracılığı ile 2017 yılında 191 iç referans, 26 iç başvuru alınmıştır.

Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da yaz ve kış dönemleri boyunca üniversite ve lise öğrencilerine yönelik staj olanağı sunulmuş ve toplam 225 öğrenci Hürriyet Dünyası’nda staj yapmıştır. Staj süresince yüksek performans gösteren stajyerler, uygun pozisyon olması halinde, işe alım sürecinde öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

Hürriyet Dünyası’nın dinamik, çevik, sürekli gelişim ve başarı odaklı yapısını geniş kitleler tarafından tanınır ve bilinir kılmak ve doğru insan kaynağını kuruma çekmek için 360 derece işveren markası stratejilerine 2017 yılında da devam edilmiştir. Bu hedef doğrultusunda, İnsan Kaynakları alanındaki en güncel uygulamaların, sorunların ve fırsatların tartışıldığı konferanslarda konuşmacı ve dinleyici olarak yer alınmış ve Hürriyet’in dijital dönüşümü, işveren markası yaratmada İK’nın rolü, işe alım sürecinde işveren markasının değişen yönetimi, yetenek yönetimi ve çalışan deneyimi konuları sektör profesyonelleri ile paylaşılarak  işveren markamızın güçlendirilmesine ciddi katkılar sağlanmıştır.  

Sosyal Medya Yönetimi

Hedef kitlenin Hürriyet’i “dinamik, modern, sürekli gelişim odaklı ve çalışılabilecek en iyi şirket” olarak algılaması amacıyla işveren markası çalışmalarının bir parçası olarak oluşturulan Hürriyet Dünyası İnsan Kaynakları Facebook sayfası 17.493,  Linkedin şirket sayfası ise 38.103 takipçi sayısına ulaşmıştır. Çalışanlar arası etkileşimi ve şirket aidiyetini arttırmak amacı ile  Instagram hesabı oluşturulmuş ve yıl içinde 3.419 takipçi sayısına ulaşmıştır. Tüm takipçi edinimleri organik büyüme ile  gerçekleştirilmiştir.

 Eğitim

“Öğrenen Organizasyon” ilkesinden hareketle tüm çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini artırmak, bilginin ve uzmanlıkların yaygınlaştırılmasını sağlamak ve ekipler arası iletişimi geliştirilmek amacıyla 2017 yılı içerisinde kurum içi ya da kurum dışı toplam 7.468 saat eğitim gerçekleştirilmiş ve bu eğitimlere 890 kişilik katılım sağlanmıştır. Ortalama eğitim değerlendirme sonucu 5 üzerinden 5’tir.

Gazete ve dijital yayın ekiplerimizin birlikte çalışmaları yönünde hız kazanmış çalışmalar çerçevesinde tüm yayın ekiplerimize Sosyal Medya, SEO, Google Analytics, Dijital İçerik-CMS Bilgilendirme ve Video eğitimleri iç eğitmenlerimiz tarafından verilmiştir.

Çalışanlarımıza sunduğumuz yurt içi eğitimler dışında global gelişmeleri yakından takip edebilmek için çalışanlarımızın ayrıca ReTech, Google Emea Leader Partnership, Ignition, Android, Inma, Digiday Publishing Summit gibi birçok yurtdışı seminer ve konferansa katılımı sağlanmıştır.

Bunun yanısıra Ege İnsan Yönetimi, Webrazzi Developer Summit, Peryön, Smartcon, Startup İstanbul gibi organizasyonlarda konuşmacı olarak yer alınmıştır.

Çalışma hayatında karşılaşabilecek riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek tedbirleri içeren, çalışanlarımızı yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirme ve farkındalık sağlamayı amaçlayan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri online olarak devam etmektedir.  

Oryantasyon Süreci

Hürriyet ve iştiraklerine yeni katılan tüm çalışanların kurumun misyon ve vizyonunu, amaçlarını, işleyiş ve prosedürlerini öğrenerek organizasyona en kısa sürede adaptasyonlarını sağlamak amacıyla yürütülen Oryantasyon ve yeni geliştirilen Onboarding Programı 2017 yılında da devam etmiştir.

Adayın işe alım aşamasından başlayarak ilk 1 aylık çalışma süresince şirkete ve işine adaptasyonunu hızlandıracak Buddy uygulaması ile işe yeni başlayan her çalışan için önceden bu alanda eğitim almış çalışanlar Buddy olarak atanmış, Buddy’lerin 1 ay boyunca yeni çalışana destek olması sağlanmıştır. Yeni çalışanın adaptasyon süresince ona destek olacak ekipmanlar ve dokümanlar sağlanmış; İnsan Kaynakları ile birebir değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

Üniversite İşbirlikleri

Sürekli değişen ve gelişen sektör koşullarında fark yaratacak, dijital haberciliğe öncülük edecek ve Hürriyet’in dijital dönüşümünde aktif rol oynayacak yetenekleri henüz mezun olmadan tespit etmek ve kuruma kazandırmak amacıyla Bilgi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile başlatılan işbirlikleri 2017 yılında da devam etmiştir. 

Ödüllendirme

Katma değer yaratan iş sonuçlarını fark etmek, takdir etmek ve anında ödüllendirerek pekiştirmek amacıyla oluşturulan Fark Yaratanlar Ödüllendirilme Programı’na 2017 yılında 25 kişi başvurmuş ve İcra Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda 8 ödül verilmiştir.

Yayın Grubu çalışanları için her ay en iyi sayfa, fotoğraf ve haber kategorilerinde belirlenen “En İyiler” ödül programına 2017 yılında da devam edilmiştir. 

Çalışanlara Yönelik Etkinlikler

2017 stratejisine yönelik olarak çalışanlar arasında etkileşimi arttıracak ve motivasyonu güçlendirecek etkinliklere ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda her ay bir motivasyon çalışması yapılmış, Hürriyet Dünyası Koşu Takımı oluşturularak şirket dışı etkinliklerde yer alınmıştır.

Hürweb

Hürweb üzerinden düzenli olarak yapılan bilgilendirmeler devam etmiş, sinema, tiyatro, konser bileti vb. çekilişler 2017 yılında da sürdürülmüştür.

Ücret Araştırmaları (Towers Watson)

Ücretlendirme sisteminin daha etkin bir şekilde yapılandırılması yönündeki çalışmalar kapsamında 2017 yılında Towers Watson ile mevcut pozisyonlar bazında kademelendirme çalışması ve ücret araştırmaları katılımı devam etmiştir.

​LEAP Çalışan Destek Programı

2017 senesi boyunca tüm Hürriyet Dünyası çalışanların ve ailelerinin sağlığını, yaşam kalitesini ve mutluluğunu etkileyen, baş etmekte zorlandıkları tüm sorunlar karşısında telefonla 7 gün 24 saat boyunca erişebildikleri geniş kapsamlı LEAP Çalışan Destek Programı; Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, Anne/Bebek Destek Programı, Stres Yönetimi Danışmanlığı, Çalışan Uyku Sağlığı Programı, Beslenme Danışmanlığı, Ergonomi Danışmanlığı, Özel Yaşamla İlgili Psikolojik Danışmanlık, İş Yaşamıyla İlgili Psikolojik Danışmanlık, Aile Danışmanlığı alanlarında uygulamaya alınmıştır.

AR-GE Merkezi

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde yapılan sunum sonunda şirketimiz 673. AR-GE merkezi olarak onaylanmış ve merkezin kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Yüksek katma değeri olacağı öngörülen projeler için TÜBİTAK fon programlarına başvuru yapılması, proje kapsamında kalıcı ve katma değerli akademisyenlerle işbirlikleri sağlanarak bu ortak çalışmalar sonucu mevcut personelimizin yetkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Ar-Ge merkezi, devam eden 10 projesi ile iki yıl içinde 2 patent ve 1 marka tescili almayı hedeflemektedir. Misyonu, hizmet ettiği müşteri memnuniyetini odak noktasında tutarak, yenilikçi çalışmalarla sektöründe öncü konumunu korumak, geliştirmek, dünya çapında sektörünü takip ederek yeni işlevler sunan dijital ürünler ve hizmetleri oluşturmaktır. Dinamik, yenilikçi fikirler üreten, yetkin çalışanlar ile global pazarda teknolojiye yön veren bir konuma ulaşmak hedeflenmekte ve bu doğrultuda araştırma geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, gelişimi ve sektör ile ilgili hakimiyetlerinin artırılmasına yönelik olarak, yüksek öğrenimine devam etmek isteyen personel için ayrıca destek stratejisi oluşturulmuştur.

İş Süreçleri Çalışmaları

İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve optimizasyonu kapsamında departman yönetcileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, her birime ait süreç dokümanları çıkartılmıştır. İş süreçlerinin tanımlamaları yapılarak süreçlere yönelik öneriler oluşturulmuş ve birimlere ait süreçlerin performansını takip etmek üzere KPI’lar belirlenmiştir.

 Facebook sayfamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.