İletişim Bilgileri


Hürriyet Santral
Tel: 0 212 677 00 00

Hürriyet İletişim Hattı
e-posta: okuriletişim@hurriyet.com.tr
Tel: 0 850 224 0222


Reklam Hakkında Bilgi
Tel: 0 212 677 05 31

İnsan Kaynakları
e-posta
: insan@hurriyet.com.tr
Fax: 0 212 677 04 94


Seri İlan
Tel: 0 212 677 04 76 – 88
web: seriilan.hurriyet.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü
Tel: 0 212 449 60 88
Fax: 0 212 677 09 58
e-posta: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr