Baskı Faaliyetleri
​​

DEMİRÖREN PRINTING CENTER

Gazetecilik, matbaacılık, reklam, ilancılık ve internet yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren Hürriyet'in İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon ve Almanya'da olmak üzere 7 adet basım tesisi bulunmaktadır.

Hürriyet Grubu gazetelerinin basımını üstlenen DPC Tesisleri Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon'da konumlanmıştır. Yurt dışındaki baskı faaliyetleri ise Hürriyet Almanya Şubesi (Hürriyet Zweigniederlassung GmBH) bünyesinde Frankfurt'ta yürütülmektedir. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1997-2013 yılları arasındaki tüm yatırım harcamaları yaklaşık 484,2 milyon ABD doları iken, DPC tesisleri için aynı dönemde yapılan yatırım harcamalarının tutarı yaklaşık 296,7 milyon ABD doları tutarındadır.

Demirören Printing Center (DPC) Tesisleri'nde Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Daily News ve eklerinin yanı sıra sözleşmeli olarak grup içi ve grup dışı gazeteler ve eklerinin günlük, haftalık, aylık olarak basımı yapılmaktadır.

Ülkemizde en yaygın baskı tesisi ağı olan grup DPC'dir. DPC, yetişmiş insan gücü, makine parkı ve teknik altyapısı ile önemli rekabet avantajlarına sahiptir. Ürünleri zamanında piyasaya çıkarabilmesi, en son haberleri baskıya yetiştirebilmesi, nakliye maliyetlerini ciddi anlamda düşürmesi gibi özellikleri, DPC'nin Türkiye'nin ortak baskı merkezi olma yolundaki hedefine ilerlemesindeki temel üstünlükleridir.

DPC İstanbul

Yaklaşık 18.000 m² kapalı alana ve 15.000 m² depo alanına sahip Türkiye'nin en büyük gazete baskı tesisidir. Sahip olduğu makine parkı ve kapasitesiyle DPC İstanbul, Avrupa'nın da en büyük ilk üç gazete baskı tesisi arasına girmektedir. Tüm mekanik ve elektrik tesisat sistemlerinin bina otomasyon sistemi ile kontrol edildiği DPC İstanbul Tesisi'nin kurulu trafo gücü 10.000 KVA, mevcut jeneratör gücü ise 11.000 KVA'dır. Tesis'in 2017 yılı günlük ortalama kağıt kullanımı 92 tondur. DPC İstanbul Tesisi'nin toplam baskı içindeki payı %45'tir. 2012 yılında, DPC İstanbul Tesisi, iki Man Colorman baskı makinasına

eklenen fırınlar ile istenildiğinde kuşe ve/veya gazete kağıdına kurutmalı baskı yapabilme kabiliyetine kavuşturulmuştur. Böylece hem gazete kağıdında ele mürekkep bulaşma engellenmiş, hem de kalite artırılmıştır. Ayrıca tüm bölgelerde olduğu gibi, İstanbul'da da aynı yıl gazete eninde daraltma yapılmıştır. Gazete eni 3 cm kısaltılmış ve bu sayede daha rahat gazete okuyabilmek mümkün hale getirilmiştir. Yine aynı yıl kalıp ebatlarında yapılan daraltma ile önemli bir tasarruf elde edilmiştir.

2017 yılının Temmuz ayında, DPC istanbul tesisinde 2 adet eski model GOSS HT 70 baskı makinesi devre dışı bırakılmış, tüm üretim, daha modern olan MAN VE GOSS Uniliner makinelerine kaydırılmıştır.

2017 yılının yine Temmuz ayı itibari ile gazete sayfa eni 1,5 cm daraltılmıştır. Bu sayede hem kağıt tasarrufu yapılmış (%4,3) hem de gazetenin daha kolay okunması sağlanmıştır. Yine bu proje kapsamında kalıp eni de 1,5 cm daraltılmış, %4,3 oranında metal kalıp tasarruf sağlanmıştır. 2017 yılında alınan yeni CTP ler ile toplam kalıp pozlama makinesi sayısı 6 adede çıkmıştır.


DPC Ankara

DPC İstanbul Tesisi'nden sonra en geniş alana kurulu tesistir. Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde bulunan yaklaşık 58.000 m² arsa üzerine kurulu olan DPC Ankara Tesisleri, yaklaşık 16.000 m²'lik kapalı alana sahiptir. Tesis, çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmiştir. Tesis'te bulunan 120 ünitelik Goss Universal baskı makinesi, dünyadaki en uzun Universal baskı makinesi hatlarından biridir.

Sahip olduğu 4 katlamayla aynı anda 4 gazeteyi basabilecek şekilde dizayn edilen baskı makinesiyle saatte 180 bin adet gazete üretilebilmektedir. Tesis'te 2007 yılında kurulan 3 adet otomatik insertleme makinası mevcuttur. Tesis'in kurulu trafo gücü 4.500 KVA, mevcut jeneratör gücü ise 4.500 KVA'dır. Tesis'in 2017 yılı günlük ortalama kağıt kullanımı 32 tondur. DPC Ankara Tesisi'nin toplam baskı içindeki payı %16 dır. DPC Ankara Tesisi'nde 2012 yılında iki adet kuleye ultraviyole (UV) kurutma eklenmiştir. Bu sayede artık iki katlamada 4'er sayfa olmak koşulu ile toplamda 8 sayfa kuşe kağıda UV kurutmalı baskı yapılabilir duruma gelinmiştir.

2017 yılının Haziran ayı itibari ile gazete sayfa eni 1,5 cm daraltılmıştır. Bu sayede hem kağıt tasarrufu yapılmış (%4,3) hem de gazetenin daha kolay okunması sağlanmıştır.


DPC İzmir

DPC İzmir Tesisi yeni binalarına Ocak 2007'de taşınmıştır. Yeni DPC Tesisi, İzmir şehir merkezine 20 km, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 2 km uzaklıktadır. Tesis, yaklaşık 35.000 m² arazi üzerinde inşa edilmiştir. Toplam 16.000 m² kapalı alana sahip tesisin, yaklaşık 12.000 m² yeşil alanı mevcuttur. Tesisin toplam kurulu gücü 5 MVA'dır. 2 adet 2.500 KVA trafo ile 2 bin KVA ve 2.500 KVA olmak üzere 2 adet jeneratör mevcuttur. Dünyadaki en uzun Universal baskı makinesi hatlarından birine sahip olan Tesis'te 120 ünitelik Goss Universal baskı makinesi, sahip olduğu 4 katlamayla aynı anda 4 gazeteyi basabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Tesis'in 2017 yılı günlük ortalama kağıt kullanımı 40 tondur. DPC İzmir Tesisi'nin toplam baskı içindeki payı %20 dir. DPC İzmir Tesisi'nde 2012 yılında yapılmış olan UV kurutmalı sistem ile aynı anda 2 gazetenin kapak sayfaları el boyamayan UV mürekkep ile baskı yapabilme kapasitesine ulaşmıştır.

2017 yılının Temmuz ayı itibari ile gazete sayfa eni 1,5 cm daraltılmıştır. Bu sayede hem kağıt tasarrufu yapılmış (%4,3) hem de gazetenin daha kolay okunması sağlanmıştır.


DPC Antalya

DPC Antalya Tesisi, yaklaşık 11.000 m² arsa üzerinde toplam 4.900 m²'lik kapalı alanda kurulmuştur. Tesis'in trafo gücü 2.500 KVA, mevcut jeneratör gücü 3.600 KVA'dır. Tesis'te kurulu Tensor T1400 baskı makinesi, 32 sayfası renkli toplam 40 sayfa, Goss Community baskı makinelerinden biri 28 sayfası renkli olmak üzere toplam 40 sayfa, diğeri ise 24 sayfası renkli olmak toplam 32 sayfalık gazete baskısı yapabilmektedir. DPC Antalya Tesisi aynı anda 3 farklı gazetenin baskısını yapabilmektedir. Makine parkındaki 3 katlama kullanılarak saatte 105 bin adet gazete üretilebilmektedir. İki ayrı makinede 4'er sayfa UV kurutmalı baskı yapılabilmektedir. Tesis'in 2017 yılı günlük ortalama kağıt kullanımı 10,5 tondur. DPC Antalya Tesisi'nin toplam baskı içindeki payı %5 dir. Antalya DPC Tesisi 2011 yılı içinde gerekli yükümlülükleri sağlayarak Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden beş yıl geçerli “Çevre İzin Belgesi" almıştır.

2017 yılının Temmuz ayı itibari ile gazete sayfa eni 1,5 cm daraltılmıştır. Bu sayede hem kağıt tasarrufu yapılmış (%4,3) hem de gazetenin daha kolay okunması sağlanmıştır.


DPC Adana

Yaklaşık 11.000 m²'lik arsa üzerinde kurulu DPC Adana Tesisi'nde toplam 5.800 m²'lik kapalı alanda üretim yapılmaktadır. Tesis'in kurulu trafo gücü 2.500 KVA olup, 1.600 KVA ve 2.000 KVA olmak üzere iki adet jeneratör bulunmaktadır. Adana DPC Tesisi'nde saatte en yüksek 35 bin adet baskı kapasitesine sahip olan 3 adet Tensor baskı makinesi bulunmaktadır. Bu makinelerden ikisi, 28'i renkli 36 sayfa, diğeri ise 32'si renkli 40 sayfa gazete basabilmektedir. Tesis'in 2017 yılı günlük ortalama kağıt kullanımı 17,5 tondur. DPC Adana Tesisi'nin toplam baskı içindeki payı %9 dur.

2017 yılının Temmuz ayı itibari ile gazete sayfa eni 1,5 cm daraltılmıştır. Bu sayede hem kağıt tasarrufu yapılmış (%4,3) hem de gazetenin daha kolay okunması sağlanmıştır.


DPC Trabzon

DPC organizasyonu sırasında kurulan ilk tesis olma özelliğini taşıyan DPC Trabzon Tesisi, yaklaşık 24.000 m²'lik arsa üzerinde toplam 3.500 m²'lik kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Tesis'in trafo gücü 2.000 KVA, mevcut jeneratör gücü 1.054 KVA'dır. Goss Community 1 baskı makinesi 32 sayfası renkli toplam 40 sayfalık bir gazete basabilmektedir. Goss Community 2 baskı makinesi ise 28 sayfası renkli toplam 40 sayfalık bir gazete basabilmektedir. Tesis'te saatte 70 bin adede kadar gazete üretilebilmektedir.

DPC Trabzon Tesisi'nde 2011 yılı içinde iki adet kuleye ultraviyole (UV) kurutma eklenerek, her iki baskı makine grubunda 4'er sayfalık kuşe kağıda UV kurutmalı baskı yapılabilir duruma gelinmiştir. 2012 yılsonu itibarıyla, 4 adet CTP (computer to plate) kurulumu tamamlanmıştır. Tesis'in 2017 yılı günlük ortalama kağıt kullanımı 10,5 tondur. DPC Trabzon Tesisi'nin toplam baskı içindeki payı %5 dir.

2017 yılının Temmuz ayı itibari ile gazete sayfa eni 1,5 cm daraltılmıştır. Bu sayede hem kağıt tasarrufu yapılmış (%4,3) hem de gazetenin daha kolay okunması sağlanmıştır.  ​​​