Oturum Aç
S.S.S.

​Türkiye’nin en büyük medya markası olan Hürriyet, gelecekte de Türkiye’nin en büyük medya markası olmak için çalışmakta, bu konuda önemli adımlar atmaktadır. Hürriyet Gazetesi olarak saygın, okuyucusuna ve reklam verenine katma değer sağlamaya devam eden bir gazete olmaya devam ederken, dijital alanda durmadan ve yorulmadan yeni projeler üretmeye devam etmektedir. Hürriyet, okuyucusunu iyi tanıyan, onların isteklerine cevap veren ürünleri sadece gazetede değil, web-cep-tablet ortamlarında sunmayı sürdürecektir. Posta ve Fanatik gazetelerinin sahibi Doğan Gazetecilik ile birleşme kararını açıklayan Hürriyet, bu sürecin başarıyla sonuçlandırılması halinde çok daha çeşitlendirilmiş ürün gamıyla tüm paydaşları için daha da büyük katma değer yaratmaya devam edecektir.​​​

Türkiye’de gazete kağıdı üretimi yapılmamaktadır. Hürriyet de, diğer gazeteler gibi, gazete kağıdı ihtiyacını yurtdışından sağlamaktadır. Kağıt ithalatı büyük ölçüde İskandinav ülkeleri ile Kuzey Amerika’daki üreticilerden sağlanmaktadır. Hürriyet’in gazete kağıdı ve kalıp alımı ana hissedarımız Doğan Holding’e bağlı Doğan Dış Ticaret ve Işıl Dış Ticaret tarafından yapılmaktadır. Doğan Dış Ticaret ve Işıl Dış Ticaret , Doğan Grubu’nun tüm kağıt alımını bir arada yapmakta ve böylece yüksek meblağlı alımların yarattığı avantajdan faydalanarak daha rekabetçi fiyatlardan alım yapabilmektedir.​

​​Gazete üretiminde kağıt giderlerinin önemli bir payı bulunmaktadır. 2014 yılında satışların maliyetinin %24’lik kısmı kağıt giderlerinden oluşmuştur. 2013 yılında ise yine aynı şekilde satışların maliyetinin %25’lik kısmı kağıt giderlerinden oluşmuştur.​​

​Satışların maliyeti ve faaliyet giderlerinin toplamından oluşan toplam maliyetlerimiz içinde en önemlileri sırasıyla "personel giderleri", "hammadde", "reklam, promosyon ve sponsorluk" ile "amortisman ve itfa payları" giderleridir. 2014 yılında toplam faaliyet giderleri içinde bu kalemler sırasıyla %34, %23, %10 ve %9’luk pay sahibidir. 2013 yılında ise bu kalemler sırasıyla; %32, %24, %10 ve %10’luk pay sahibidir.​

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de internet reklam gelirleri hızlı bir büyüme göstermektedir. Hürriyet Gazetesi Türkiye de sahip olduğu www.hurriyet.com.tr, www.hurriyetdailynews.com, www.radikal.com.tr, www.hurriyetaile.com.tr, www.bumads.com.tr gibi güçlü içerik ve topluluk siteleri, seri ilanlar alanında www.yenibiris.com.tr, www.hurrıyetemlak.com.tr ve www.hurriyetoto.com, e-ticaret alanında ise www.yakala.co ile rekabette yerini almaktadır.

2013 yılında internet gelirlerinin toplam reklam gelirlerimiz içindeki payı %13 olmuştur. 2014 yılında ise bu oran %16’ya yükselmiştir.

2014 yılında, konsolide gelirlerin %67’si reklamdan, %13’ü tirajdan, %14’ü baskıdan ve %6’sı diğer gelirlerden gelmiştir.
2013 yılında, konsolide gelirlerin %67’si reklamdan, %13’ü tirajdan, %16’sı baskıdan ve %4’ü diğer gelirlerden gelmiştir.

GELİRLER (BİN TL) **
2014
PAYI (%)
2013
PAYI (%)
Reklam Gelirleri (Yazılı Basın)
369.979
51,42
433.086
53,76
Online Reklam ve İnternet Gelirleri 
113.305
15,75
103.507
12,85
Tiraj Gelirleri
93.817
13,04
102.884
12,77
Baskı Gelirleri
100.358
13,95
128.100
15,90
Diğer Gelirler
42.123
5,85
37.998
4,72
TOPLAM GELİRLER
719.582
100
805.575
100


​​​​TME’nin gelir ve faaliyet karının büyük bir kısmı Rusya’dan elde edilmektedir. 2014 yılı gelirinin % 82’lik kısmı Rusya’dan, %18’lik kısmı BDT ülkelerinden sağlanmıştır. Rusya’yı ise Moskova ve diğer şehirler olarak ayırdığımızda, toplam gelirlerin %36’lık kısmının Moskova’dan, %46’lik kısmının ise diğer Rusya şehirlerinden geldiğini görüyoruz.​​​

2014 yıl sonu itibarıyla Hürriyet’in konsolide gelirlerinin %19’luk kısmı TME’den gelmiştir. Hürriyet Almanya da hesaba katıldığında, 2013 yılında Hürriyet konsolide gelirlerinin %25’i yurtdışı faaliyetlerinden kaynaklanmıştır

2007 yılında satın aldığımız TME, o yıllarda gelirlerinin çoğunluğu basılı yayın seri ilan gelirlerinden kaynaklanmaktaydı. Hem 2008 yılındaki krizin etkisi hem de sektörün internete doğru hızlı değişiminden dolayı TME de faaliyetlerine bu yönde ağırlık vermiş, değişime ayak uydurmuştur. TME, 2011 yılında %23 olan online gelirinin toplam gelir içindeki payını, 2012 yılında %28, 2013 yılında %34 ve 2014 yılında %43 seviyesine yükseltmiştir.​

​​​2014 yıl sonu itibariyle İnşaat ve Dekorasyon Hizmetleri, Perakendecilik, Turizm, Sosyal İlanlar, Otomotiv, Ulaşım Araçları ve Yan Sanayi sektörüleri Hürriyet’in reklam gelirlerinde ilk sıraları paylaşmışlardır. Ayrıca Finans, Seri İlan, Tekstil ve Eğitim sektörleri Hürriyet’in güçlü olduğu alanlardır.​

​BİAK Türkiye Basın Okurluk Araştırması 01 Eylül 2013 – 31 Ağustos 2014 sonuçlarına göre, Hürriyet Gazetesi günde 1.586 bin kişiye erişmekte, erişilen kişilerin %62’si ABC1 sosyo-ekonomik grubundan oluşmaktadır. Tüm okurların yaklaşık %29’u kadınlardan, %71’i erkeklerden oluşmaktadır. Okuyularımızın %58’i 18-44 yaş aralığından oluşmaktadır.​

2014 yıl sonu itibariyle İnşaat ve Dekorasyon Hizmetleri, Perakendecilik, Turizm, Sosyal İlanlar, Otomotiv, Ulaşım Araçları ve Yan Sanayi sektörüleri Hürriyet’in reklam gelirlerinde ilk sıraları paylaşmışlardır. Ayrıca Finans, Seri İlan, Tekstil ve Eğitim sektörleri Hürriyet’in güçlü olduğu alanlardır.​

2013 yılını 5,6 milyar TL’lik bir hacimle kapatan Türkiye reklam pazarı, 2014 yılında da büyümeye devam etmiştir. Doğan Holding reklam platformu verilerine göre 2014 yılsonu itibarıyla pazarın yaklaşık olarak %2,8’lik bir büyüme gösterdiği ve 5,7 milyar TL seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir.

2014 yılındaki toplam reklam harcamaları içinde televizyon mecrası, yaklaşık %53’lük pay ile onceki yıllarda olduğu gibi ilk sırada yer almaktadır. Televizyon reklam yatırımları %1,2 büyürken, gazete reklam pazarı %11 küçülmüştür. 2014 yılında, reklam sektörü büyümesi % 2,8 oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılında 1,01 milyar TL olan gazete reklam yatırımlarının 2014 yılında %11 oranında gerilediği ve yılı 899 milyon TL seviyesinde kapattığı tahmin edilmektedir. Gazetelerin internet mecrası ile yaşadığı yoğun rekabet, reklam yatırımlarındaki küçülmenin temel nedenidir.

Söz konusu kücülmeye rağmen 2013 yılında reklam verenlerin televizyon kanallarından sonra en çok tercih ettiği ikinci mecra olan gazeteler, bu yerini internete bırakarak 2014 yılında üçüncü sıraya oturmuştur. Önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da reklam pazarındaki hızlı büyümesini sürdüren internet mecrası, televizyondan sonra en çok tercih edilen ikinci mecra olmayı başarmıştır. Yılsonu itibarıyla internet mecrasında yapılan reklam yatırımlarının %21 civarında bir artışla 1.034 milyon TL’ye ulaştığı tahmin edilmektedir. 2013 yılında internetin, tüm mecraların toplam reklam harcamaları içindeki %15’lik payı, 2014 yılında %18’e ulaşmıştır.

Milyon TL 
2013
2014
Değişim YoY (%)
TV
3.008
3.045
1,2%
İnternet
857
1.034
20,7%
Gazete
1.007
899
-10,7%
Açıkhava
404
447
10,5%
Radyo
133
138
3,7%
Dergi
122
120
-2,1%
Sinema
61
65
7,2%
Toplam
5.591
5.747
2,8%