Oturum Aç
S.S.S.

Hem yazılı hem de digital habercilikte Türkiye’nin en büyük medya markası olan Hürriyet, gelecekte de Türkiye’nin en büyük medya markası olmak için çalışmakta, bu konuda önemli adımlar atmaktadır. Hürriyet Gazetesi olarak saygın, okuyucusuna ve reklam verenine katma değer sağlamaya devam eden bir gazete olmaya devam ederken, dijital alanda durmadan ve yorulmadan yeni projeler üretmeye devam etmektedir. Hürriyet, okuyucusunu iyi tanıyan, onların isteklerine cevap veren ürünleri sadece gazetede değil, web-cep-tablet ortamlarında sunmayı sürdürecektir. ​​​


Grup, %97,29 oranında pay sahibi olduğu Trader Media East Ltd. (“TME")'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding Yönetim Kurulu, 22 Kasım 2017 tarihli kararı ile; Rusya pazarındaki rekabetin yoğunluğu ve operasyonel performansın istenen seviyede olmaması nedenleriyle, bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiştir. TME'ye bağlı ortaklıklardan farklı sektörlerde ve pazarlarda faaliyet devam eden şirketler yer almaktadır. Bu şirketlerle ilgili detaylı bilgilere finansal raporumuzun 1 no'lu ve 2 no'lu dipnotlarında yer verilmiştir.​

5746 sayılı "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" kapsamında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz Ar-Ge Merkezi başvurumuz olumlu karşılanmış ve Şirketimiz'e "Ar-Ge Merkezi Belgesi" verilmesi uygun bulunmuştur. Bu itibarla Şirketimiz, 5746 sayılı Kanun hükümleri gereğince Ar-Ge Merkezleri'ne tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmış bulunmaktadır. Mezkur Ar-Ge Merkezi Belgesi tarafımıza 3 Kasım 2017 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bugün itibariyle, Şirket içinde başlatılan projelerin önemli bir kısmı Ar-ge merkezi kapsamında gerçekleştirilmekte olup 2018 yılı başından itibaren ilgilli teşviklerden faydalanılmaya başlanmıştır. ​

Doğan Holding, 6 Nisan 2018 tarih ve 2018/14 sayılı toplantısında doğrudan bağlı ortaklığı bulunan Hürriyet'in tamamı ödenmiş 552.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileşmiş bulunan 552.000.000 adet paya sahip olduğu Hürriyet'in çıkarılmış sermayesinin  % 77,66'ını temsil eden payların tamamının Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. (“Demirören") ile 155.000.000 Amerikan Doları satış bedeli üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına karar vermiştir.

Akabinde, Demirören tarafından Doğan Holding ile imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi (“Sözleşme") kapsamında gerçekleştirilecek pay satışı ve devirleri ile ilgili olarak, Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmuş ve 3 Mayıs 2018 tarihinde Rekabet Kurumu'nun internet Sitesi (www.rekabet.gov.tr)'nde yer alan 18-13/248-113 sayılı Kararı'na göre; aralarında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin de olduğu ve medya alanında faaliyet gösteren bazı Doğan Grubu Şirketleri'nin tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine onay verilmiştir. Bugün itibarıyla kapanış koşullarının sağlanması beklenmektedir.

Şirket, 12 Mayıs 2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin belirlenmesi amacıyla 6 Haziran 2018'de Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmıştır. ​


Doğan Holding, 6 Nisan 2018 tarih ve 2018/14 sayılı toplantısında Hürriyet'in, Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş'de (“Glokal") sahip olduğu 10.274.042,93 adet ve Glokal'in ödenmiş sermayesinin %92,00'sini temsil eden payların, Doğan Holding'e veya Doğan Holding'in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarına devri konusunda çalışmalara başlanılmasına ve bu hususta yönetimin yetkili kılınmasına karar vermiştir.

 

Buna istinaden Şirket, 14 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Glokal'de sahip olduğu ve Glokal'in sermayesinin %92'sini temsil eden 10.274.042,93 adet ve tutarındaki payların tamamını 76.251.213,31 USD'ye Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklığı olan Glocal Invest BV'ye sattığını açıklamıştır. ​


Doğan Holding, 6 Nisan 2018 tarih ve 2018/14 sayılı toplantısında Hürriyet'in, Doruk Faktoring A.Ş'de (“Doruk Factoring") sahip olduğu 2.044.076 adet ve Doruk Faktoring'in ödenmiş sermayesinin % 5,11'ini temsil eden payların Doğan Holding'e veya Doğan Holding'in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarına devri konusunda çalışmalara başlanılmasına ve bu hususta yönetimin yetkili kılınmasına karar vermiştir.

 

Buna istinaden Şirket, 10 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Doruk Faktoring'de sahip olduğu ve Doruk Factoring'in sermayesinin %5.11'ini temsil eden 2.044.076 TL tutarındaki payların tamamını 1.620.882,97 USD'ye Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.ye sattığını açıklamıştır. ​


Satışların maliyeti ve faaliyet giderlerinin toplamından oluşan toplam maliyetlerimiz içinde en önemlileri sırasıyla "personel giderleri", "hammadde giderleri" ile "amortisman ve itfa payları" giderleridir. ​​

Türkiye'deki reklam piyasası, son 5 yıl içerisinde %8 büyüme kaydetmiştir. Mecra bazında bakarsak, son 5 yılda internet reklam piyasındaki büyüme %23 iken, yazılı reklam piyasasındaki düşüş %8 olmuştur. Hürriyet, yazılı reklam piyasasındaki önemli düşüşe rağmen, yazılı mecrada %34'lük pazar payına, internet reklam piyasasında ise%7'lik Pazar payına sahiptir. ​

2017 yılı Türkiye pazarındaki günlük ortalama gazete tirajları, bir önceki yılın ortalama %9.4 altındadır. Buna rağmen, Hürriyet Gazetesi'nin 2017 yılı günlük ortalama tirajı 2016 yılına kıyasla piyasanın altında, sadece %7'lik düşüş göstermiştir. Bu düşüş sonrası, gazetenin Pazar payında +0.3 puanlık artış görülmüştür.  ​

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de internet reklam gelirleri hızlı bir büyüme göstermektedir. Hürriyet,  www.hurriyet.com.tr başta olmak üzere, Sporarena, Hürriyet Seyahat, Bigpara, Hürriyet Aile, Mahmure gibi dikeylerde özelleşerek ve bu alanlarda yatırımlarını artırmaya devam ederek güçlü içerik ve topluluk siteleri arasında yerini almaktadır. 2017 yılında dijitalleşmeye verilen öncelik ve yeni reklam içerikleri, önceliklendirilmiş dijital abonelik gibi yeni yatırımlar sayesinde hem ziyaretçi hem de oturum sayısında önemli artış gözlemlenmiştir. Hurriyet.com.tr, 2017 yılında 1 milyon tekil ziyaretçiye ve sadece Facebook'da 50 milyon görüntülemeye ulaşmıştır. Tüm bu yatırımlar sayesinde, Şirket 2017 sene sonunda bir önceki yıla göre dijital gelirlerinde %33 büyüme kaydetmiştir. ​​