Oturum Aç
Özel Durum Açıklamaları
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
01- 16.01.2020: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisinin Görevden Ayrılması 02- 14.02.2020: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ataması Hakkında 03- 17.02.2020: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 04- 05.03.2020: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 05- 05.03.2020: Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 06- 05.03.2020: Yönetim Kurulumuzun 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Teklifi 07- 05.03.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı 08- 05.03.2020: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 09- 27.03.2020: Genel Kurul Toplantısı'nın Ertelenmesi Hakkında 10- 27.03.2020: Genel Kurul Süreç İptal Bildirimi 11- 21.05.2020: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 12- 30.05.2020: Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama 13- 08.06.2020: İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Görevlendirilmesi Hakkında 14- 22.06.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı 15- 23.06.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ekinde yeralan "HGMAŞ OGK Çağrı İlanı 17072020" metninde sehven hatalı yazılan tarihin güncellenmesi. 16- 17.07.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 17- 17.07.2020: 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu 18- 24.07.2020: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 19- 10.08.2020: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 20- 14.08.2020: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 21- 17.08.2020: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisinin Görevden Ayrılması Hakkında 22- 17.08.2020: Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Teşkili 23- 16.09.2020: Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetici Değişikliği Hakkında 24- 21.09.2020: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
01- 03.01.2019: Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadil Metni Hakkında 02- 11.01.2019: Esas Sözleşme Değişikliğine SPK Onayı Verilmesi Hakkında 03- 15.01.2019: Sermaye Artırımı Tescili Hakkında 04- 14.02.2019: Vergi Dairesi'ne iletilen 2018/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu 05- 04.03.2019: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında 06- 07.03.2019: Yönetim Kurulumuzun 01.01.2018-31.12.2018 Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Teklifi 07- 07.03.2019: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı 08- 07.03.2019: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 09- 29.03.2019: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 10- 29.03.2019: 2018 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu 11- 03.04.2019: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 12- 09.05.2019: Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Teşkili 13- 22.05.2019: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Denetim Komitesi Raporu 14- 02.07.2019: Basında yer alan haberler hakkında 15- 31.07.2019: Basında yer alan haberler hakkında 16- 09.08.2019: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 17- 27.08.2019: Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 18- 02.09.2019: Üst Düzey Yöneticilerin Görevden Ayrılması Hakkında 19- 05.11.2019: Genel Yayın Yönetmeni Ataması Hakkında 20- 18.11.2019: Basında yer alan haberler hakkında 21- 19.11.2019: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında
01- 02.01.2018: Bağlı Ortaklık Yatırımı Hakkınıda 02- 19.01.2018: Yurtdışı Bağlı Ortaklık Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında 03- 13.02.2018: Vergi Dairesine İletilen 2017/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu 04- 06.03.2018: Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 05- 06.03.2018: Bağımsız Denetçi Kuruluşu Seçimi 06- 06.03.2018: Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı 07- 06.03.2018: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 08- 07.03.2018: Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı (Güncelleme) 09- 07.03.2018: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları (Güncelleme) 10- 21.03.2018: Yurtdışı Bağlı Ortaklık Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında 11- 29.03.2018: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 12- 29.03.2018: 2017 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Sonucu 13- 09.04.2018: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 13- 27.04.2018: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 14- 27.04.2018: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili 15- 11.05.2018: Finansal Duran Varlık Satışı 16- 12.05.2018: Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı 17- 12.05.2018: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 18- 15.05.2018: Finansal Duran Varlık Satışı 19- 16.05.2018: Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri 20- 17.05.2018: Üst Düzey Yönetici Değişiklikleri Hakkında 21- 18.05.2018: Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında 22- 23.05.2018: Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında 23- 04.06.2018: Üst Düzey Yönetici Atamaları Hakkında 24- 06.06.2018: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 25- 08.06.2018: Yönetim Kurulu Başkanımız'ın Vefatı 26- 20.06.2018: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 27- 26.06.2018: Doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarımız hakkında 28- 29.06.2018: Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıklar Hisse Satışı Hk. 29- 16.07.2018: Yönetim Kurulu Üye Ataması Hakkında 30- 16.07.2018: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 31- 23.07.2018: Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında 32- 02.08.2018: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında 33- 02.08.2018: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili 34- 08.08.2018: Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıklar Hisse Satışı Hk. 35- 15.08.2018: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 36- 18.08.2018: Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Tarafından Devir Alınan Paylar Hakkında 37- 19.09.2018: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Notu 38- 19.11.2018: Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim 39- 19.11.2018: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 40- 28.11.2018: Üst Düzey Yönetici Değişikliği Hakkında 41- 28.11.2018: Şirketimiz tarafından Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. lehine teminat verilmesi hakkında 42- 29.11.2018: Gazete Dağıtım Sözleşmesi İmzalanması Hakkında 43- 30.11.2018: Tahsisli ve Bedelli Sermaye Arttırımına İlişkin SPK Başvurusu 44- 13.12.2018: Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında 45- 14.12.2018: Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Onaylı İhraç Belgesi 46- 21.12.2018: Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması
01- 12.01.2017: Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama 02- 17.01.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 03- 17.01.2017: Esas Sözleşme Tadili 04- 30.01.2017: İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi’ne İlişkin SPK Onayı 05- 06.02.2017: "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı 06- 17.02.2017: Vergi Dairesi’ne iletilen 2016/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu 07- 22.02.2017: Esas Sözleşme Tadil Metninin Revize Edilmesi 08- 22.02.2017: Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 09- 01.03.2017 : Yönetici Ataması 10- 02.03.2017 : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 11- 03.03.2017 : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 12- 06.03.2017 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 13- 06.03.2017 : Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı 14- 06.03.2017 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 15- 08.03.2017 : Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onayı 16- 08.03.2017 : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 17- 09.03.2017 : İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi’ne İlişkin Tescil 18- 09.03.2017 : "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında 19- 13.03.2017 : Esas Sözleşmemiz’in Tadiline İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni 20- 13.03.2017 : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 21- 29.03.2017 : Finansal Tablo veya Dipnot Değişikliği 22- 29.03.2017 : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 23- 30.03.2017 : Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 24- 30.03.2017 : 2016 Yılı Kar Payı Dağıtımı ile ilgili Olağan Genel Kurul Sonucu 25- 30.03.2017 : Esas Sözleşmemiz'in tadiline ilişkin Genel Kurul Onayı 26- 10.04.2017 : Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama 27- 12.04.2017 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 28- 12.04.2017 : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 29- 13.04.2017 : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 30- 13.04.2017 : Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili 31- 14.04.2017 : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 32- 22.06.2017: Esas Sözleşme Tadili 33- 23.06.2017 : Arsa Satış Görüşmelerinin Başlaması 34- 11.07.2017: Esas Sözleşme Tadil Metni SPK tarafından onaylanmıştır 35- 13.07.2017: Esas Sözleşmemiz'in Tadiline İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzni 36- 24.07.2017: Doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarımız hakkında 37-25.07.2017: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında 38-27.07.2017: Esas Sözleşme Tadili'nin Görüşüleceği 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 39- 27.07.2017: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 40-14.08.2017: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 41-21.08.2017: Arsa Satış İşlemi Hakkında 42-23.08.2017: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi 43-23.08.2017: Arsa Satış İşlemi Hakkında 44-05.09.2017: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 45- 19.09.2017: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 45- 22.09.2017: Daha önce Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında 46- 27.09.2017: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 47- 27.09.2017: Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Teşkili 48- 28.09.2017: Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Teşkili (Yönetim Kurulu Komiteleri Şablonu ile yeniden yayınlanmıştır.) 49- 05.10.2017: Finansal Duran Varlık Edinimi Hakkında - Sporarena 50- 05.10.2017: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında 51- 17.10.2017: Gayrimenkul Satış Görüşmelerinin Başlaması 52- 27.10.2017: Gayrimenkul Satış İşlemi Hakkında 53- 03.11.2017: Ar-Ge Merkezi Belgesi Alınması Hakkında 54- 14.11.2017: Gayrimenkul Satış İşlemi Hakkında 55- 22.11.2017: Yurtdışı Bağlı Ortaklık Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında 56- 12.12.2017: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında 58- 20.12.2017: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında 59- 26.12.2017: Gayrimenkul Satış İşlemi Hakkında
01- 03.02.2016: Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")’nun 29.01.2016 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.1100 sayılı "İşlemden Kaldırma" yazısı hakkında 02- 08.02.2016: Görev Değişikliği Hakkında 03- 10.02.2016: Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ataması Hakkında 04- 15.02.2016: 2015/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 05- 03.03.2016: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hakkında 06- 07.03.2016: Olağan Genel Kurula Çağrı 07- 08.03.2016: Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi 08- 08.03.2016: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 09- 08.03.2016: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 10- 29.03.2016: Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 11- 31.03.2016: Yatırımcı İlişkileri Birimi Yönetici Değişikliği Hakkında 12- 18.04.2016: Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 13- 29.04.2016: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 14- 29.04.2016: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili 15- 25.05.2016: Bağlı Ortaklık Kuruluşu ve İştirak Edilmesi 16- 26.05.2016: 25.05.2016 tarihinde yapılan açıklamamızın "Finansal Duran Varlık Edinilmesi Şablonu" ile tekrarıdır. 17- 17.06.2016: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının düzeltilmesi hakkında. 18- 03.08.2016: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında 19- 12.08.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında 20- 15.08.2016: 2016 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 21- 15.08.2016: Radikal.com.tr İnternet Sitesi Hakkında 22- 19.08.2016: Üst Düzey Yönetici Değişikliği 23- 31.08.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında 24- 19.09.2016: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi 25- 25.11.2016: Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim 26- 30.11.2016: Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim 27- 23.12.2016: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında
01- 16.02.2015/01 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 02- 07.03.2015/02 : Şirket Yönetim Kurulu’nun Kar Payı Dağıtım Önerisi 03- 07.03.2015/03 : Olağan Genel Kurula Çağrı 04- 07.03.2015/04 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 05- 07.03.2015/05 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 06- 27.03.2015/06 : Finansal Duran Varlık Satışı 07- 30.03.2015/07 : Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi 08- 02.04.2015/08 : Medyada Çıkan Haberler 09- 03.04.2015 : Medyada Çıkan Haberler 10- 10.04.2015/09 : Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi 11- 10.04.2015 : Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi. 12- 15.04.2015 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 13- 16.04.2015/10 : Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi 14- 20.04.2015/11 : Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 15- 21.04.2015/13: Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 16- 24.04.2015/12 : Şirketimizin Doğan Gazetecilik A.Ş.’yi "devir alması" suretiyle birleşilmesi 17- 24.04.2015/14 : Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında 18- 29.04.2015/15 : Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin Olarak SPK’ya Başvuru Yapılması 19- 02.06.2015/16 : Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2015/14 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan duyuru hakkında 20- 06.07.2015/17: Görevden Ayrılma 21- 10.07.2015/18: Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi 22- 15.07.2015/19: Şirketimizin Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine ilişkin SPK’ya Başvuru Yapılması 23- 14.08.2015/20: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 24- 24.08.2015/21: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2015/21 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan duyuru hakkında 25- 26.08.2015/22: Kolaylaştırılmış Birleşme İşlemi’ne İlişkin Duyuru Metni’ne SPK’dan onay alınmıştır. 26- 18.09.2015: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi 26- 31.08.2015/23: Birleşme İşleminin Tescili 27- 18.09.2015/24: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminin devamına karar verilmiştir. 28- 30.09.2015/25: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işlemine ait Uzman Kuruluş Raporu 29- 01.10.2015/26: Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi 30- 02.10.2015/27: Şirketimiz’in Doğan Gazetecilik A.Ş.’yi "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi 31- 27.11.2015/28: Şirketimiz’in yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığındaki azınlık hissedarları ile mevcut ihtilafın "uzlaşma" ile sonuçlandırılması hakkında 32- 30.11.2015/29: Şirketimiz’in Doğan Gazetecilik A.Ş’yi devir alması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işleminde 01.01.2015-30.09.2015 hesap dönemine ait finansal tabloların esas alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 33- 01.12.2015/30: Özel bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemine ait Finansal Rapor 34- 03.12.2015/31: 3 Aralık 2015 tarihli Uzman Kuruluş Raporu 35- 17.12.2015/32: Birleşme Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Esas Sözleşme Tadili Hakkında
01- 17.02.2014/01 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 02- 03.03.2014/02 : Finansal Duran Varlık Satışı 03- 03.03.2014/03 : "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu"nun Güncellenmesi 04- 04.03.2014/04 : Kar Dağıtım Politikası 05- 05.03.2014/05 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 06- 07.03.2014/06 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 07- 07.03.2014/07 : Ücret Politikası Güncellemesi 08- 07.03.2014 : Olağan Genel Kurul Çağrı Bildirimi 09- 07.03.2014/08 : Yönetim Kurulumuzun 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Önerisi 10- 29.03.2014/09 : Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 11- 08.04.2014/10 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 12- 17.04.2014/11 : Kredi Derecelendirme Notunun Gözden Geçirilmesi 13- 25.04.2014/12 : Finansal Duran Varlık Satışı 14- 30.04.2014/13 : Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 15- 06.06.2014/14 : İcra Kurulu Başkanı Atanması 16- 09.06.2014/15 : Maddi Duran Varlık Satışının Gerçekleşmemesi 17- 20.06.2014/16 : Radikal Gazetesi Hakkında 18- 26.06.2014/17 : Finansal Duran Varlık Satışı 19- 01.07.2014/18 : Maddi Duran Varlık Satışı 20- 04.07.2014/19 : Maddi Duran Varlık Satışı 21- 04.07.2014/20 : Gayrimenkul Satış ve devir işlemlerinin tapuya tescil edilmek suretiyle tamamlanması ve satış bedelinin tamamının nakden ve peşin olarak tahsil edilmesi. 22- 10.07.2014/21 : Satış amaçlı sınıflandırılan Duran Varlık Satışı Hakkında 23- 10.07.2014/22 : Finansal Duran Varlık Satışı 24- 10.07.2014/23 : ’Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlık’ satış ve devir işlemlerinin, tapuda tescil edilmek suretiyle tamamlanması ve satış bedelinin tahsil edilmesi 25- 18.07.2014/24 : ’Finansal Duran Varlık’ Satışı 26- 22.07.2014/25 : Kredi derecelendirilmesi hizmetinin alımı sona erdirilmiştir. 27- 23.07.2014/26 : Kredi derecelendirilmesi hizmetinin alımı sona erdirilmiştir. (Şablon değişikliği nedeniyle tekraren yayınlanan) 28- 14.08.2014/27 : 2014 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi 29- 14.08.2014/28 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Yenilenmesi Amacıyla Sözleşme İmzalanması 30- 26.08.2014/29 : Genel Yayın Yönetmeni Ataması Hakkında 31- 16.09.2014/30 : İcra Kurulu Üye Ataması 32- 18.09.2014/31 : Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında 33- 24.09.2014/32 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi 34- 21.11.2014/33 : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında 35- 11.12.2014/34 : Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında 36- 15.12.2014/35 : Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında 37- 25.12.2014/36 : Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında
01- 18.02.2013/01 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 02- 28.03.2013/02 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 03- 02.04.2013/03 : Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkiline ilişkin Yönetim Kurulu kararı 04- 04.04.2013/04 : Şirket Yönetim Kurulu’nun 2012 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi 05- 15.05.2013/05 : 01.01.2013 - 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Sonuçlarımız Açıklanmıştır. 06- 28.05.2013/06 : Sirket Ana Sözlesmesinin Tadil Edilmesi 07- 28.05.2013/07 : Olagan Genel Kurul Toplantısına Çagrı 08- 29.05.2013/08 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı 09- 19.06.2013/09 : Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak gerekli yasal izinler alınmıştır. 10- 20.06.2013/10 : Olagan Genel Kurul Toplantısı Kararları 11- 26.06.2013/11 : Olagan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi 12- 28.06.2013/12 : Üst Düzey Yönetici Değişikliği 13- 03.07.2013/13 : Görev paylaşımı ve Komite teşkiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 14- 19.08.2013/14 : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 15- 02.09.2013/15 : Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No.54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır 16- 06.09.2013/16 : Kredi Derecelendirme Notu 17- 19.09.2013/17 : Gayrimenkul Satışı 18- 24.09.2013/18 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi 19- 08.11.2013/19 : 01.01.2013-30.09.2013 hesap dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Önceki Dönem 9 Aylık ve Cari Dönem 3 Aylık başlıklarına ait verilerin yerlerinin sehven yer değiştirmiş olması 20- 13.12.2013/20 : Sermaye artırımına iştirak 21- 27.12.2013/21 : Sermaye artırımına iştirak 22- 30.12.2013/22 : Finansal Duran Varlık Satışı
01- 04.01.2012/01 : İcra Kurulu Başkanı’nın Görevinden Ayrılması 02- 18.01.2012/02 : Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk 03- 24.01.2012/03 : Sermaye artırımına iştirak 04- 25.01.2012/04 : Gayrimenkul Satışı 05- 27.01.2012/05 : Gayrimenkul Satışı 06- 27.01.2012/06 : Gayrimenkul Satışı 07- 31.01.2012/07 : Gayrimenkul Satışı 08- 02.02.2012/08 : Gayrimenkul Satış İşlemleri, Tapu Devri ve Peşinatın Tahsil Edilmesi 09- 14.02.2012/09 : Gayrimenkul Satış Karının ne şekilde değerlendirileceğine lişkin Yönetim Kurulu Kararı 10- 14.02.2012/10 : 2011 Yılı 4. Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Dairesine Verilmesi 11- 31.03.2012/11 : Kar Dağıtımı İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı 12- 14.05.2012/12 : 2012 Yılı 1. Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Dairesine Verilmesi 13- 16.05.2012/13 : Sermaye Artırımına İştirak 14- 23.05.2012/14 : Ana Sözleşme Tadili 15- 01.06.2012/15 : Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı 16- 01.06.2012/16 : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi 17- 01.06.2012/17 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları 18- 08.06.2012/18 : Ana Sözleşme Tadil Onayı 19- 18.06.2012/19 : Merkez Nakli 20- 26.06.2012/20 : Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu 21- 27.06.2012/21 : Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Seçimi 22- 26.07.2012/22 : Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 23- 07.08.2012/23 : Sermaye Artırımına İştirak 24- 24.09.2012/24 : Kurumsal Derecelendirme Notunun Revize Edilmesi 25- 27.09.2012/25 : Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımı Hakkında 26- 28.09.2012/26 : 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler Hakkında 27- 17.10.2012/27 : Gayrimenkul Satışı 28- 22.10.2012/28 : Bağlı Ortaklık Sermaye Arttırımı Hakkında 29- 15.11.2012/29 : Kredi Derecelendirme Notu 30- 28.11.2012/30 : Gayrimenkul Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 31- 26.12.2012/31 : Fiziken Elde Tutulan Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi Hakkında
01- 08.02.2010/01: Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Değişikliği 02- 09.02.2010/02 Görev Değişikliği 03- 15.02.2010/03 : 2009 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 04- 16.03.2010/04 : Vergi Aslı ve Cezası Bildirimi 05- 16.03.2010/05 : Görev Değişikliği ve Atama 06- 22.03.2010/06 : Esas Sözleşme Tadili 07- 31.03.2010/07 : DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak 08- 06.04.2010/08 : Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanması 09- 07.04.2010/09 : 2009 Yılı Karının Dağıtımı 10- 15.04.2010/10 : Sermaye Artırımına İştirak 11- 16.04.2010/11 : Şirket kuruluşuna iştirak 12- 19.04.2010/12 : Esas Sözleşme Tadili Onayı 13- 30.04.2010/13 : 2009 Yılı Karının Dağıtımı 14- 03.05.2010/14 : Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı 15- 26.05.2010/15 : Olağan Genel Kurul Toplantısı 16- 26.05.2010/16 : 2009 yılı Kar Dağıtımı 17- 31.05.2010/17 : Radikal Gazetesi’nin tüm marka ve isim haklarının satın alınması 18- 04.06.2010/18 : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler 19- 30.06.2010/19 : Radikal Gazetesi’nin tüm marka ve isim haklarının satın alınması 20- 30.07.2010/20 : Sermaye artırımına iştirak 21- 16.08.2010/21 : 2010 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 22- 20.08.2010/22 : Vergi Dava Sonucu Hakkında 23- 23.08.2010/23 : Nartek Bilişim, Pazarlama Hiz. A.Ş.’ne iştirak edilmesi 24- 31.08.2010/24 : (Güncelleme) Radikal 1 Eylül’den itibaren Hürriyet tarafından yayınlanacak 25- 03.09.2010/25 : DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A.Ş. hisselerinin devri 26- 22.09.2010/26 : Vergi Dava Sonucu Hakkında 27- 23.09.2010/27 : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 28- 08.10.2010/28 : Vergi Davaları 29- 28.10.2010/29 : Vergi Dava Sonucu 30- 20.12.2010/30 : Basında çıkan haberler 31- 29.12.2010/31 : Sermaye Artırımına İştirak 32- 29.12.2010/32 : Sermaye Artırımına İştirak 33- 31.12.2010/33 : Vergi Davaları