Oturum Aç
Ky Derecelendirme Raporu

​​​​​Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun konuya ilişkin düzenleme ve kararlarına uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 21 Eylül 2020 tarihli raporu ile kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,29 (92,91​​) olarak teyit etmiştir. SPK’nın konuya ilişkin İlke Kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir;​

Alt KategorilerAğırlıkAlınan Not
Pay Sahipleri0,2595,26
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık0,2598,69
Menfaat Sahipleri0,1580,52
Yönetim Kurulu0,3592,41
Toplam192,91
Toplam (10 üzerinden) 9,29